Hoog intuïtieve discipline

Eigenlijk is ‘paranormaal’ zijn ‘hoog intuïtief’ zijn

Paranormaal zijn, wat is dat nou precies? Eigenlijk is ‘paranormaal’ zijn ‘hoog intuïtief’ zijn. Iemand die paranormaal is gebruikt zijn of haar hoog ontwikkelde intuïtie, ook wel instinct genoemd. De zintuigen zijn sterker ontwikkeld waardoor er waargenomen kan worden op een niveau, dat normaal gesproken niet waarneembaar en/of verklaarbaar is.

Vanuit het Latijn vertaald betekent intuïtie dan ook letterlijk het ‘innerlijk zien’. Met behulp van onze zintuigen kunnen wij het binnenste van vraagstukken beschouwen. Dat binnenste beschouwen doen we door middel van het op meerdere niveaus helder afstemmen. Hiervoor gebruiken wij onze zintuigen die sterker ontwikkeld zijn, ofwel helder zijn. Vandaar dat het woord helder aan de zintuigen wordt toegevoegd.

Het meest krachtige is de combinatie van ‘boven’ met mezelf

Niet iedereen heeft alle zintuigen helder ontwikkeld en kan op alle niveaus afstemmen. Het hangt er vanaf met welke gaven je geboren bent. Zelf beschik ik over alle gaven en dat geeft me de mogelijkheid via meerdere niveaus te kunnen afstemmen. Als het ware kort te sluiten en daarmee diverse validatieslagen toe te passen. Ter illustratie: ik voel iets helder, maar krijg dat vervolgens ook via het helderhoren en helderweten door. Via drie kanalen komt op dat moment de informatie door.

De verkregen informatie vertaal ik vervolgens naar begrijpbare taal en hanteerbare oplossingen voor jou. Dit doe ik door de koppeling te maken met mezelf. Ik kan, vanuit wie ik ben als persoon en vanwege mijn zakelijke achtergrond, de relevante vertaling maken. En dat vind ik persoonlijk dan ook het meest krachtig; de combinatie van ‘boven’ met mezelf. Ik moet als sparringpartner ook zelf de materie begrijpen, de oplossingsrichtingen bevatten en snappen welke in de gegeven context wel of niet succesvol zullen zijn.

Foto Hoog intuïtieve discipline | Hoog intuïtief zijn | Luna

Ben je geïnteresseerd, neem dan gerust contact op

06 12 17 12 15
of stuur een email naar info@denieuwetijdspraktijk.nl