Als zakelijke besluiten om een diepgaande analyse vragen

Soms vragen besluitvormingsprocessen om een meer diepgaande analyse. Alle facetten van een specifiek vraagstuk dienen op een dergelijk moment diepgaand tegen het licht te worden gehouden en in samenhang te worden bekeken. Vooral omdat jij weet dat er meer speelt dan jijzelf boven water kunt krijgen.

Op dat soort momenten kan een uitgebreide analyse en een daaraan gekoppeld advies van mij zinvol zijn. Bij elk vraagstuk combineer ik mijn uitgebreide vakinhoudelijke kennis en ervaring (op het terrein van leiderschap, strategieontwikkeling en –operationalisering, organisatieontwikkeling en -inrichting, leiderschap- en teamontwikkeling en professionalisering van HR) met mijn hoog intuïtieve begaafdheden. Hierdoor ontvang je naast een gedegen inhoudelijke beschouwing ook een ‘zesde zintuig beschouwing’ op jouw vraagstuk.

Een zesde zintuig beschouwing omdat je weet dat er meer speelt

Je kunt behoefte hebben aan een zesde zintuig beschouwing omdat je het gevoel hebt dat er iets niet helemaal klopt, maar je kunt je gevoel niet concretiseren. Zoals bijvoorbeeld bij een aan te nemen kandidaat. Het CV is goed, maar je twijfelt, je weet dat het niet goed zit. Dit terwijl anderen misschien wel lyrisch zijn over die specifieke kandidaat. Maar jij kunt niet uitleggen waarom jij twijfelt. Of omdat je wilt weten wat de reden is van het structureel disfunctioneren van een medewerker of van een burn-out. Dit omdat je weet dat er meer speelt…..

Ook kan het zijn dat je graag wilt dat er een andere manier van kijken wordt toegevoegd aan processen die normaal gesproken alleen op basis van objectieve criteria worden beoordeeld. Processen zoals de jaarlijkse performance en/of talent reviews. Je gevoel zegt dat potentieel onbenut blijft, maar je krijgt dat elke keer maar niet voldoende inzichtelijk. Of dat het vinden van de juiste kandidaat steeds uitblijft en jij wilt achterhalen waarom een vacature niet ingevuld wordt en wat daar aan gedaan kan worden,

Diepgaand inzicht verkrijgen is op meerdere gebieden mogelijk

Je kunt mij op diverse gebieden bevragen. Veel voorkomende vraagstukken in mijn praktijk, zijn:

  • Screening vacatures en kandidaten
  • Doorlichting personeelsbestand of bepaalde afdelingen
  • Doorlichten vastgelopen medewerkers
  • Screening (mogelijke) samenwerkingspartners
  • Screening overnamekandidaten
  • Screening projectvoortgang
  • Screening business performance
  • Energetisch toetsen kantoorpanden/-ruimtes

Foto Screening en doorlichting | Diepgaande analyse | Luna

Ben je geïnteresseerd, neem dan gerust contact op

06 12 17 12 15
of stuur een email naar info@denieuwetijdspraktijk.nl