Als geen enkele verandering tot het gewenste resultaat leidt

Je probeert bepaalde veranderingen door te voeren op organisatie-, team- en/of individueel niveau, maar de resultaten blijven uit. Meerdere pogingen zijn ondernomen, er zijn diverse interventies geweest en niets blijkt uiteindelijk voldoende succes te boeken. Het is alsof je elke keer weer terugkomt in de situatie waarmee je startte. Misschien net iets anders, maar de basis is identiek. Het zijn processen die zich continue blijven herhalen. Je voelt het wel, je weet wel wat er zo ongeveer aan de hand is, alleen kun jij je vinger er niet exact opleggen. De oorzaak is ongrijpbaar en daardoor onbeheersbaar. Op dat soort momenten kan een paranormaal onderonsje veel helderheid geven.

Tijdens een paranormaal onderonsje wordt de dieperliggende oorzaak helder

Tijdens een gesprek – een paranormaal onderonsje – wordt het ongrijpbare grijpbaar. Dat wat in het onderbewuste ligt opgeslagen van je organisatie, je team of in één van jouw mensen – de onderstroom – maak ik bewust. Ik krijg door, weet, kan zien en voelen wat in de rationele zienswijze niet concreet en tastbaar is en geef daar de juiste woorden aan. Hierdoor kan het ontastbare tastbaar worden en wordt helder voor jou wat de dieperliggende oorzaak is van het uitblijven van de gewenste veranderingen. Ook geef ik de ontstaanshistorie van de dieperliggende oorzaak weer en welke patronen hiervan symptomatisch zijn. Inzicht in de dieperliggende oorzaak zelf, het ontstaan ervan en in de symptomen geven jou de mogelijkheid om weer grip op de situatie te krijgen.

Praktische interventies bepalen om patronen te doorbreken

We kunnen eventueel ook samen onderzoeken welke praktische interventies nodig zijn om de ingesleten patronen te doorbreken. Als het bijvoorbeeld gaat om een organisatievraagstuk kunnen we desgewenst op geregelde tijdstippen even spiritueel klankborden. Wanneer de uitdaging zich bevindt in een team kan teambegeleiding een optie zijn, net als dat spirituele coaching effectief kan worden ingezet op het moment dat jij of een van je collega’s vastloopt. Een combinatie van interventies is uiteraard ook mogelijk en vaak ook wenselijk.

Foto Organisatieanalyse en advies | Paranormaal onderonsje | Luna

Ben je geïnteresseerd, neem dan gerust contact op

06 12 17 12 15
of stuur een email naar info@denieuwetijdspraktijk.nl
Menu