Op het moment dat je professioneel vastloopt

Je loopt vast. Je weet niet precies wat er met je aan de hand is. Maar je merkt wel dat bepaalde patronen zich continu blijven aandienen. Elke keer kom je in een bepaalde soort situatie terecht of er komen specifieke type mensen op jouw pad en reageer jij op een bepaalde manier. Steeds op een gelijksoortige manier. Een manier die jij eigenlijk niet wilt. Maar je bent niet bij machte om hier anders mee om te gaan.

Het niet bij machte zijn om anders te reageren betekent eigenlijk dat je al uit evenwicht bent geraakt. Dit merk je bijvoorbeeld doordat je het lastig vindt om vol in je leiderschapsrol te gaan staan, je positie in te nemen en vanuit daar te begrenzen. Of door het lastig vinden om bij jezelf te blijven en op basis daarvan te handelen; je rationele deel in verbinding te laten zijn met je intuïtieve deel. Dat je moeite hebt met het kunnen bepalen waar je ontwikkelingspotentieel zit, waar je talenten liggen of om je eigen vitaliteit vast te houden. En… soms ben je niet meer alleen uit evenwicht, maar al verder uit balans geraakt: overspannen of burn-out.

Via professionele begeleiding terug naar zelfleiderschap

Tijdens de begeleidingsgesprekken verbind ik mijn jarenlange professionele ervaring (holistisch coach, leidinggevende en organisatieadviseur) met mijn paranormale begaafdheid. Hierdoor kijk ik naar jou als geheel, maar ook naar de omgeving waarbinnen jij functioneert. Heb ik ervaring met diverse organisatiecontexten en kan ik mij verplaatsen in jouw rol. En, kan ik vanuit mijn paranormaal zijn voelen en zien wat er in jou omgaat én in anderen, die van invloed zijn op jou.

Door het inzetten van mijn paranormale gaven kan het volledige palet aan wat normaal gesproken tot het onderbewuste behoort, bewust worden gemaakt. Hierdoor wordt de oorzaak van datgene waar je tegen aanloopt en wat de reden is van het eventueel niet kunnen doorbreken van bepaalde patronen helder. Door dit te vertalen naar jou en jouw context ontstaat er duidelijkheid en de mogelijkheid om benodigde veranderingen door te voeren. Hierdoor kun jij weer het leiderschap over jezelf nemen en in evenwicht komen.

In mijn visie is leiderschap over jezelf kunnen nemen de basis voor het in evenwicht zijn. Maar ook een noodzakelijke randvoorwaarde om je omgeving te kunnen ‘managen’. Je dient eerst jezelf te kunnen leiden alvorens je anderen kunt leiden. En je moet eerst anderen kunnen leiden alvorens je het omringende systeem/ de organisatie kunt leiden. Elk traject dat ik begeleid is daarom dan ook gericht op leiderschapsontwikkeling in de meest brede zin van het woord.

Spirituele coaching Luna

Ben je geïnteresseerd, neem dan gerust contact op

06 12 17 12 15
of stuur een email naar info@denieuwetijdspraktijk.nl
Menu