Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Martha Houkema eigenaar van Luna – De nieuwetijdspraktijk.

Luna – De nieuwetijdspraktijk richt zich op paranormale coaching, begeleiding en advies voor zakelijke en particuliere vraagstukken. Luna – De nieuwetijdspraktijk is onderdeel van L&C B.V. en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het Handelsregister met KvK nummer: 86915517.

Doel van verwerking persoonsgegevens

Luna – De nieuwetijdspraktijk verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze zakelijke en/of particuliere dienstverlening en Luna – De nieuwetijdspraktijk deze gegevens nodig heeft voor de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Het waarom van persoonsgegevens

Luna – De nieuwetijdspraktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen contacten als dit nodig is om onze zakelijke en/of particuliere dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het verkrijgen van informatie/documentatie die nodig is voor de uitoefening van onze zakelijke en/of particuliere dienstverlening;
 • Het versturen van nieuwsberichten;
 • Het afhandelen van facturen of mailnota’s;
 • Het doen van de bedrijfsadministratie;
 • Het doen van belastingaangifte.

Bewaren en beschermen van persoonsgegevens

Luna – De nieuwetijdspraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar (vanwege de wet WKKGZ -Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg-).

Luna – De nieuwetijdspraktijk deelt uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht van Luna – De nieuwetijdspraktijk persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Luna – De nieuwetijdspraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Luna – De nieuwetijdspraktijk gebruikt alleen noodzakelijke cookies en cookies voor statistieken.

 • Noodzakelijke cookies. Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
 • Cookies voor statistieken. Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren wij hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen. Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar de persoon of IP adres.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan alleen door het sturen van een formeel schriftelijk verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar Luna – De nieuwetijdspraktijk via info@denieuwetijdspraktijk.nl. Wij zullen binnen vier weken schriftelijk op uw verzoek reageren.

Luna – De nieuwetijdspraktijk neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met Luna – De nieuwetijdspraktijk via info@denieuwetijdspraktijk.nl.

Bescherming van de privacy

Alle inhoudelijke zaken die voorafgaand, tijdens de uitvoering en in de afhandeling van de zakelijke of particuliere dienstverlening worden gedeeld, valt onder de geheimhouding van Luna – De nieuwetijdspraktijk en zal niet met derden worden gedeeld.

Luna – De nieuwetijdspraktijk slaat geen inhoudelijke informatie op over de gesprekken die tussen haar en u worden gevoerd.

Van de gesprekken tussen Luna – De nieuwetijdspraktijk en u worden geen audio-opnames gemaakt. Niet door Luna – De nieuwetijdspraktijk en ook niet door u, daarin respecteren beide partijen wederzijds elkaars privacy.

Gesprekken met behulp van digitale ondersteuning vinden alleen plaats via communicatiemiddelen die privacy proof zijn of waarvoor geldt dat deze worden beschermd door de privacy overeenkomsten waar Luna – De nieuwetijdspraktijk en u ‘ja’ tegen hebben gezegd, als gebruikers van die dienst.

De door u ingebrachte informatie/documentatie – met uitzondering van overeenkomsten en voorwaarden –  wordt door Luna – De nieuwetijdspraktijk vernietigt, na afronding van de overeengekomen zakelijke of particuliere dienst.

Aanpassen privacyverklaring

Luna – De nieuwetijdspraktijk behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring aan te passen.

 

Ben je geïnteresseerd, neem dan gerust contact op

06 12 17 12 15
of stuur een email naar info@denieuwetijdspraktijk.nl