Praktisch

» Praktisch

Afspraken en kosten

Afspraken

Een behandeling is mogelijk op alle werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Een afspraak kun je maken via de e-mail, het sturen van een WhatsApp/sms-bericht of via telefonisch contact.

Ik ontvang het liefst zo weinig als mogelijk informatie voorafgaand aan de afspraak. Als je aangeeft voor welk type consult je de afspraak wil maken, is dat voldoende.

Een aantal consulten, zoals het therapeutisch en coaching consult en de consulten om contact te krijgen met een overleden of onbereikbare dierbare, zijn ook goed mogelijk via de telefoon, WhatsApp videobellen of Skype. 

Tijdens de ‘digitaal mogelijk gemaakte’ consulten vindt hetzelfde plaats als tijdens een consult in de praktijk of op locatie.

Als ik degene niet kan zien waar het consult over gaat, dan wil ik graag voorafgaand aan het consult een foto van hem of haar ontvangen. Het liefst een foto waar diegene alleen op staat, met de ogen goed zichtbaar, zodat ik de foto kan lezen.

Kosten

Een consult kost € 70,00 per uur / € 17,50 per 15 minuten.

Een consult op locatie kost € 70,00 per uur/ € 17,50 per 15 minuten + de helft van de reistijd wordt doorberekend.

Healing op afstand kost € 35,- per maand.

Het afschermen van kinderen kost € 10,- per keer.

Mijn behandelingen worden niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.

Kwaliteitsgarantie

Ik ben aangesloten bij het CAT (Collectief Alternatief Therapeuten). Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten.

Als alternatief /paranormaal behandelaar voldoe ik aan de wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Om dit te waarborgen stel ik bij elke eerste behandeling een behandelovereenkomst op en als ik een minderjarige behandel, eveneens een minderjarigen toestemmingsformulier. Beide documenten worden dan zowel door jou als mijzelf ondertekend.

Ook ben ik aangesloten bij een erkende geschilleninstantie; het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Het GAT is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende onafhankelijke WWKGZ geschilleninstantie.

Privacy

In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft mijn praktijk een privacyverklaring. Deze is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.

Vanuit mijn rol als alternatief /paranormaal behandelaar, maar ook als mens, doe ik mijn uiterste best om de privacy van jou en daarmee van jouw gegevens te beschermen.

Hieronder geef ik de privacy beschrijving weer die ik hanteer binnen mijn praktijk. De formele privacyverklaring is uiteraard ook ter inzage beschikbaar. Deze is aanwezig in mijn praktijkruimte.

Doel van verwerking

Ik verwerk persoonsgegevens om mijn behandelingen te kunnen doen. Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres en telefoonnummer) sla ik op om een afspraak te kunnen maken, in het kader van de behandeling met je te communiceren en je eventueel op de hoogte te houden van praktijk gerelateerde ontwikkelingen.

Alles wat tijdens een behandeling wordt uitgewisseld, blijft bij mij. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verwacht dat ik jouw gegevens bescherm. Ik neem dat serieus en hanteer passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alles wat we via WhatsApp communiceren blijft tussen ons en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ‘ja’ tegen hebben gezegd, als gebruikers van die dienst.

Mail en sms zijn device gebonden en alleen ik heb toegang hiertoe; beveiligd middels een password of een code.

Gegevensverwerking

Met de administrateur die mijn praktijkgegevens verwerkt, heb ik een bewerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat wij hetzelfde niveau hanteren ten aanzien van de beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens.

Niet digitale gegevens

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een afgesloten kast, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Ik zal deze persoonlijke gegevens nooit delen met anderen, tenzij ik daartoe wordt verplicht middels een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel.

Termijnen van gegevensbewaring

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Uiteraard houd ik me daarbij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen.

Persoonsgegevens die voor mijn behandelingen en/of praktijk gerelateerde ontwikkelingen zijn verzameld, worden niet langer bewaard dan dat jij dat wil. Indien jij aangeeft dat de gegevens verwijderd dienen te worden, zal ik deze verwijderen en vernietigen.

Aanpassen privacy beschrijving

Ik behoud me het recht voor om deze privacy beschrijving aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Jouw rechten

Het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je. Je mag me hier altijd over benaderen.

Cookies

Als mijn website gebruik maakt van cookies, dan kan dat alleen nadat jouw toestemming is verkregen. Zodra je mijn website bezoekt, ontvang je uitleg over cookies en kun je zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert.