Afspraken

  • Een afspraak is mogelijk op alle werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur en kun je maken via de email.
  • Ik ontvang het liefst zo weinig mogelijk informatie voorafgaand aan de afspraak. Als je aangeeft voor welk type consult je de afspraak wilt maken, is dat voldoende.
  • Een aantal consulten, zoals het therapeutisch en coaching consult en de consulten om contact te krijgen met een overleden of onbereikbare dierbare, is evenzo goed mogelijk via beeldbellen.
  • Tijdens de ‘digitaal mogelijk gemaakte’ consulten vindt hetzelfde plaats als tijdens een consult in de praktijk of op locatie.
  • Ook tijdens een consult via videobellen wordt je privacy gewaarborgd en voldaan aan de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
  • Als ik degene niet kan zien waar het consult over gaat, dan wil ik graag voorafgaand aan het consult een foto van hem of haar ontvangen. Het liefst een foto waar diegene alleen op staat, met de ogen goed zichtbaar, zodat ik de foto kan lezen.

Kosten

  • Een particulier consult kost € 90,- per uur/€ 22,50 per 15 minuten.
  • Healing op afstand kost € 45,- per maand.
  • Het afschermen van kinderen kost € 25,- per keer.
  • Mijn behandelingen worden niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.

Beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten

Ik ben aangesloten bij het CAT (Collectief Alternatief Therapeuten). Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten.

Als alternatief /paranormaal behandelaar voldoe ik aan de wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Om dit te waarborgen stel ik bij elke eerste behandeling een behandelovereenkomst op en als ik een minderjarige behandel, eveneens een minderjarigen toestemmingsformulier. Beide documenten worden dan zowel door jou als mijzelf ondertekend.

Ik val als CAT-collectief therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: gatgeschillen.nl

Ik werk als CAT-collectief therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: gatgeschillen.nl/beroepscode

Foto Praktische informatie | CAT | Luna

Ben je geïnteresseerd, neem dan gerust contact op

06 12 17 12 15
of stuur een email naar info@denieuwetijdspraktijk.nl