Paranormaal zijn is het hebben van helder ontwikkelde zintuigen

Paranormaal zijn, wat is dat nou precies? Eigenlijk betekent paranormaal zijn dat je hoog intuïtief bent. Je zintuigen zijn sterker ontwikkeld waardoor er waargenomen kan worden op een niveau, dat normaal gesproken niet waarneembaar en/of verklaarbaar is. We noemen dat ook wel het helder ontwikkeld hebben van je zintuigen of dat je paragnostisch bent, daar komt dan ook het woord paragnost vandaan.

Een paragnost kan helder waarnemen ongeacht tijd en plaats

Een paragnost kan zijn of haar zintuigen helder inzetten ongeacht tijd (verleden, heden en toekomst) en plaats. Daarom zie je ook wel dat paragnosten worden gevraagd bij het oplossen van kwesties die in het verleden hebben plaatsgevonden, zoals bij onderzoeken naar onopgeloste vermissings- of delictszaken. Of om iets te vertellen over het heden en de toekomst. Moet je bijvoorbeeld een bepaalde baan nou wel of niet accepteren? Is het handig om dat moeilijke gesprek met hem/haar aan te gaan of gaat dat niets opleveren? Is het nog zinvol om te investeren in een bepaalde relatie of niet?

De toepassing van gaven verschilt van paragnost tot paragnost

Wat alle paragnosten met elkaar gemeen hebben is dat zij via de zintuigen helder waarnemen. Vandaar dat het woord helder aan de zintuigen wordt toegevoegd, zoals heldervoelend, helderhorend en helderziend. Of alle zintuigen helder gebruikt (kunnen) worden, verschilt van paragnost tot paragnost. Het hangt er maar net vanaf met welke paranormale gaven je geboren bent en de keuzes die je maakt in het gebruik van je gaven.

 

 

 

Foto Paranormale discipline | Paragnost | Luna • De Nieuwetijdspraktijk

Ben je geïnteresseerd, neem dan gerust contact op

06 12 17 12 15
of stuur een email naar info@denieuwetijdspraktijk.nl