Als je het gevoel hebt dat jij vastloopt of uit balans bent, of dat dit voor je kind geldt

Je hebt het gevoel dat je vastloopt en je begrijpt niet waarom. Wellicht herken je wel dat er zich bepaalde patronen (zichzelf herhalende processen) plaatsvinden in je leven. Daarmee bedoel ik dat je elke keer in een bepaalde soort situatie terecht komt en op een gelijksoortige wijze reageert. Of dat je elke keer te maken krijgt met bepaalde type mensen in je leven die een specifieke reactie bij je oproepen. Achteraf denk je dan vaak: ‘Shit, nu overkomt het me weer!! Dit wilde ik eigenlijk helemaal zo niet!!’. Elke keer als je in bepaalde situatie terechtkomt of in contact bent met mensen die bepaald gedrag vertonen, reageer jij op een bepaalde manier. Een manier die zich fysiek en/of gedragsmatig en/of geestelijk uit.

Fysiek is de reactie eigenlijk meteen waarneembaar. Voorbeelden daarvan zijn: een brok in je keel krijgen, niet meer uit je woorden kunnen komen, het gevoel hebben dat je niet meer op je eigen benen kunt staan, intens opgejaagd voelen of buikpijn krijgen. Over een dergelijke fysieke reactie heb je geen controle. Dit geldt ook voor het gedrag dat je eventueel laat zien of hoe jij je op dat moment geestelijk voelt. Zoals, ineens ontzettend klein of onzeker gaan voelen, afgestompt van je gevoel of volledig buiten jezelf raken. Je gedrag en/of hoe jij je op dat moment voelt, bemerk je pas achteraf of je wordt er door iemand op gewezen en dan denk je: ‘Oooh, daar had ik eigenlijk heel anders mee om willen gaan of ik herken mezelf even niet meer’.

Je krijgt signalen om er iets mee gaan te doen

Eigenlijk vertelt je lichaam, je gedrag of je geestestoestand dat er sprake is van een emotionele blokkade die door een bepaalde situatie of persoon wordt getriggerd. Waarschijnlijk heb je heel lang een manier gevonden om er ‘onbewust’ niet mee om te hoeven gaan, alleen werkt die manier niet meer. Je krijgt signalen om er iets mee te gaan doen. Dit is dan ook de reden dat de patronen zich blijven aandienen; dit zijn de signalen.

Als je niet naar de signalen luistert worden deze steeds sterker, totdat je er echt ‘last’ van krijgt en overgaat tot actie. De emotionele blokkades, die jou in het dagelijks functioneren belemmeren, kunnen voortkomen vanuit heftige emotionele gebeurtenissen in het hier en nu, vanuit je verleden, maar ook vanuit vorige levens.

Kinderen spiegelen of laten beschermingsmechanismen zien

Kinderen kunnen vastlopen of uit balans raken doordat ze één of meerdere emotionele blokkades van één van de ouders hebben overgenomen en dat spiegelen. Of, omdat ze bepaalde beschermingsmechanismen laten zien. Bescherming tegen datgene waar ze onbewust niet mee om willen gaan omdat het te ‘heftig’ voor ze is.

Wat ik vaak zie in de praktijk is dat elk kind in het gezin zijn/haar eigen functie heeft in het spiegelen van emotionele blokkades van één of van beide ouders. Net als huisdieren dat ook doen. Of dat elk kind een eigen beschermingsmechanisme laat zien. Deze twee kunnen ook door elkaar heen lopen. Het ene kind neemt een blokkade over en spiegelt dat, terwijl het andere kind binnen het gezin een beschermingsmechanisme laat zien.

In beide gevallen is dat voor jou als ouder bijzonder lastig om te zien, om te herkennen. Dit, omdat er blokkades worden gespiegeld die voor jou nog onbewust zijn en/of omdat er mechanismen zijn waarvan jij niet bewust kunt (in)zien waarvoor deze nodig zijn. Daarnaast zijn de signalen die kinderen afgeven sowieso erg ingewikkeld om te begrijpen. Veelal leidt dat tot veel ‘onmacht’ omdat het zo ongrijpbaar is!!

Het consult geeft helderheid en daarmee grip op de situatie

Tijdens een consult wordt helder voor je wat de oorzaak is van datgene waar je op vastloopt en wat de reden is van het eventueel niet kunnen doorbreken van bepaalde patronen. Je ontvangt van mij naast spirituele ook praktische begeleiding om de voor jou benodigde veranderingen door te voeren. Of om je kind daarin op de juiste wijze te ondersteunen.

Gedurende het consult krijg ik door wat er aan de hand is en welke spirituele begeleiding op dat moment kan en mag worden gegeven. Als er vanuit de medische wetenschap hulp nodig is, zal ik dat ook doorgeven. Soms is een combinatie van beide werelden nou eenmaal vele malen krachtiger.

Doordat ik kan invoelen en kan zien wat er in jou of je kind omgaat, kan ik aanvoelen en doorkrijgen wat er zich afspeelt in het onderbewuste. Door het te vertalen naar begrijpelijke taal word jij je bewust van het onderbewuste. En dat geeft vaak heel veel helderheid én mogelijkheden om weer grip te krijgen op de situatie.

Een kind is nooit een op zichzelf staand vraagstuk

Kinderen zijn meer dan welkom in de praktijk!! Zij vinden het vaak zelf ook erg leuk om bij mij langs te komen. Maar mocht het zo zijn, om wat voor reden dan ook, dat het lastig is om je kind mee te nemen, dan is dat geen probleem. Als je een foto meeneemt van je kind, waar het alleen op staat met de ogen goed zichtbaar, dan kan ik aanvoelen en doorkrijgen wat op dat moment nodig is.

“Belangrijk om te weten is dat ik een kind niet behandel als ik de ouders niet mag behandelen. Een kind dat uit evenwicht is geraakt wordt vaak onvoldoende begrepen en heeft behoefte aan specifieke begeleiding van de ouders. Ook kan het zijn dat het kind één of meerdere emotionele blokkades van één van de ouders heeft overgenomen en dat spiegelt. Of een bepaald beschermingsmechanisme laat zien omdat iets onbewust te heftig voor hem of haar is. Een kind behandelen als zijnde een op zichzelf staand vraagstuk is daarom voor mij zinloos.”

Therapeutisch consult | Omdat je vastloopt | Luna • De Nieuwetijdspraktijk

Ben je geïnteresseerd, neem dan gerust contact op

06 12 17 12 15
of stuur een email naar info@denieuwetijdspraktijk.nl