Als er verstoringen en blokkades in je energieveld zitten

Ons lichaam wordt gedragen door een energieveld dat alle informatie over ons lichaam, onze geest en ziel bevat. Voordat problemen zich lichamelijk, geestelijk en/of gedragsmatig uiten, zijn ze al in het energieveld waarneembaar. Dit in de vorm van verstoringen en blokkades. Vaak zijn de verstoringen en blokkades helaas al langer aanwezig en daardoor fysiek, geestelijk en/of gedragsmatig merkbaar. Je ervaart dan ongemak.

Lichamelijk en geestelijk in balans zijn vergt energie die vrij kan stromen

Het is raadzaam om de verstoringen en blokkades in het energieveld op te heffen. Ook op de momenten dat je het ongemak zelf nog niet ervaart. De energie in je energieveld moet namelijk vrij kunnen stromen om lichamelijk en geestelijk in balans te kunnen zijn. De verstoringen en blokkades in jouw energieveld kunnen worden opgeheven via de kosmische energie, die door de healing wordt doorgegeven. Dit doe ik via handoplegging, ook wel magnetiseren genoemd.

In sommige gevallen is een enkele healingsessie afdoende, maar de ervaring leert dat er meestal meerdere nodig zijn. Dit hangt met name af van hoe lang bepaalde verstoringen en blokkades al in je lichaam aanwezig zijn. Ook is het aantal benodigde sessies afhankelijk van de mate waarin er specifieke gedragspatronen doorbroken moeten worden. Als er gedragspatronen zijn die aandacht vragen, dan combineer ik in mijn aanpak therapeutische consulten met healingsessies. Op die manier kan aan beide niveaus gelijktijdig worden gewerkt en is de behandeling zinvol.

Op het moment dat er specifieke klachten zijn

Evenzo kan healing ook voor specifieke klachten of vragen worden ingezet. Hiervan kan sprake zijn bij specifieke lichamelijke klachten, waarvan de arts heeft geconstateerd wat er aan de hand is. De behandeling kan dan verlichting geven van pijn en/of klachten en het genezingsproces ondersteunen. Dit temeer omdat de kosmische energie eveneens het zelfhelend vermogen van het lichaam aanspreekt. Op dat soort momenten is healing een prettige aanvulling op de behandelingen die vanuit de medische wetenschap worden aangereikt.

Soms blijkt het lichaam al dusdanig ziek te zijn en is genezing niet meer mogelijk. Dan kan ondersteuning in de verlichting van pijn wenselijk zijn. In dat geval kan de kosmische energie naast pijnverlichting ook veel rust en sereniteit geven.

Wanneer ondersteuning op afstand nodig is

Ook kan er extra ondersteuning worden geboden via healing op afstand. Dit kan erg fijn zijn als er een fysieke klacht is die langere tijd verlichting van pijn vraagt of waarvoor geldt dat het aangenaam is dat het genezingsproces langdurig wordt ondersteund. Maar ook een tijdje ondersteuning op specifieke thema’s behoort tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld in aanvulling op een therapeutisch consult omdat je het erg lastig vindt om een aantal patronen te doorbreken of omdat je een bepaalde periode meer energie of zelfvertrouwen nodig hebt. Bij een healing op afstand word je een maand lang elke dag door mij behandeld.

Daarnaast kan ondersteuning op afstand ook worden geboden als het afschermen van kinderen tegen het kunnen waarnemen van het bovennormale nodig is. Vaak is dit raadzaam als kinderen er niet meer door kunnen slapen of als ze in het dagelijkse leven er niet meer goed door kunnen functioneren. Voor het afschermen van kinderen geldt dat gemiddeld genomen eens in de drie maanden een behandeling nodig is.

 

Foto Healing | Als er verstoringen en blokkades in je energieveld zitten | Luna

Ben je geïnteresseerd, neem dan gerust contact op

06 12 17 12 15
of stuur een email naar info@denieuwetijdspraktijk.nl