Gelijkheid

Hoog gevoelige kinderen zijn extreem gevoelig voor ‘gelijkheid’. Dit wordt nog weleens verward met rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid gaat uit van het principe dat er juist en eerlijk gehandeld wordt. Gelijkheid gaat er over dat alle mensen gelijkwaardig zijn en ook zo behandeld dienen te worden.

Een voorbeeld hiervan is dat je kind een sticker op school krijgt van de leraar omdat het zo netjes geschreven heeft. Jij kunt dan denken: ‘Ooo, wat leuk, dan heb je zeker erg goed je best gedaan?’. Je kind is echter helemaal niet blij. Het begrijpt niet waarom hij/zij deze sticker krijgt, terwijl alle andere kinderen in de klas ook hun best hebben gedaan. Het maken van onderscheid in de klas is iets wat jouw kind volledig kan verontwaardigen.

Deze sterk ontwikkelde behoefte aan gelijkheid leidt ook nog weleens tot lastige situaties in de opvoeding. Je kind wil als gelijke behandeld worden door jou als ouder. Soms is dat ingewikkeld omdat we het kind als kind zien en onszelf als de volwassene, die daar boven staat. En, dat klopt in zoverre… Je kind heeft een bovengemiddelde behoefte aan structuur en dat heb je als ouder te geven. Duidelijkheid voor alles, om het zomaar te zeggen. Maar je kind kan niet tegen een opgelegde structuur. Het ‘moeten’ leidt dan ook vaak tot heftige stresssituaties en -reacties. Je kind vraagt, hoe het jong het ook is, om dialoog. Het wil vanuit gelijkheid worden behandeld. Een veel gehoorde opmerking van kinderen is dan ook: ‘Dat had je toch wel even met mij kunnen overleggen?’.

Waardering

Waardering is in deze groter dan de erkenning en waardering die elk mens nodig heeft. De gevoelswereld van je kind is zo groot dat elke vorm van niet-waardering binnenkomt als een vorm van afwijzing. Een afwijzing die gevoeld wordt als een afwijzing van het totale ‘ik-je’.

Je herkent misschien wel dat je kind tijdenlang kan rondlopen met een naar gevoel omdat een klasgenootje een opmerking heeft gemaakt over de kleding van je kind of dat juist niet heeft gedaan. Je kind heeft zelf onvoldoende flexibiliteit om te reageren op de opmerking van het andere kind of om te zeggen van: ‘Kijk, ik heb iets nieuws aan…wat vind jij ervan?’. De opmerking van het andere kind of het uitblijven ervan komt zo intens binnen dat je kind dan niet meer in staat is om er op te reageren. Er op een later moment op terugkomen bij het andere kind is voor jouw kind ook geen optie. Want dan loopt het immers weer de kans op een afwijzing.

Het moeten geven van een presentatie of het verzorgen van een boekpresentatie is voor hoog gevoelige kinderen ontzettend stressvol. Dat heeft niet zozeer te maken met voor een grote groep staan of jezelf niet willen laten zien, nee… Dit gaat over het feit dat de kans aanwezig is dat iemand mogelijkerwijs de presentatie niet goed of leuk genoeg vindt. Dit speelt nog meer als klasgenootjes ook nog tops en tips mogen gaan geven. Jouw kind komt thuis met het verhaal over de tips en vergeet de tops. De tips raken de gevoelswereld van je kind; het ik-je.

Relaties & verbindingen

De hoge gevoelswereld van je kind brengt met zich mee dat het alleen de ‘echte’ contacten aangaat. Contacten moeten ‘echt’ zijn en ‘kloppen’. Misschien herken je wel dat je kind zich niet snel gemakkelijk geeft in het opbouwen van nieuwe contacten met anderen of eerst een periode lang de kat uit de boom kijkt. Althans, zo lijkt het. Wat hoog gevoelige kinderen doen is daadwerkelijk voelen of de ander voor hem of haar klopt. Als het gevoelsmatig niet goed voelt, gaat je kind het (werkelijke) contact gewoonweg niet aan. Als je kind te maken krijgt met iemand die zich blijft ‘opdringen’ en je kind kan dat niet begrenzen (wat meestal zo is), dan zie je vaak dat je kind qua energie leeg getrokken raakt. Als je kind heeft besloten dat het contact echt is en klopt, dan is de relatie intens en zeer oprecht. De ander wordt dan ‘onderdeel van de familie’.

De intensiteit waarmee deze kinderen zich verbinden zie je ook terug aan de waarde die zij hechten aan zaken die voor hen vertrouwd zijn. Zo kan het wegdoen van een bankstel, omdat je toe bent aan een nieuwe, leiden tot een intens verdriet bij je kind. Ook de aankondiging dat het tijd wordt om de wc eens op te knappen kan leiden tot een verbolgen reactie. ‘Hoe kun jij nou bedenken dat het verstandig is om datgene wat voor je kind blijkbaar een hele veilige plek is, aan te passen?’ Elke aanpassing in je huis of van een huis, waar jouw kind een verbinding mee heeft, vergt een vorm van afscheid nemen. Deze is soms intenser dan je kunt bevatten.

Maak vandaag nog een afspraak

06 12 17 12 15

of stuur een email naar info@denieuwetijdspraktijk.nl

Menu