Hoogbegaafd zijn

In het hoog gevoelig zijn is jouw kind ‘anders’ dan anderen en loopt het tegen specifieke uitdagingen aan. Als je kind daarnaast ook nog hoogbegaafd is, loopt het tegen nog een aantal andere uitdagingen aan waarin het meestal niet of onvoldoende wordt begrepen.

Vaak wordt je kind niet begrepen door andere leeftijdsgenoten. Je kind heeft een bepaalde manier van denken, dat voor hem of haar heel logisch is. Maar waar andere kinderen niets van begrijpen. Je kind doet daarom ook graag vaak dingen alleen of zoekt contact met oudere kinderen of volwassenen. Degenen die hem of haar wel begrijpen. In schoolomgevingen zie je dan ook dat je kind lastig aansluiting vindt. Enerzijds omdat het qua denkwijze niet wordt begrepen en anderzijds omdat het als hoog gevoelig kind zoekt naar de ‘echte’ contacten.

Je kind beschikt over een hoge mate van intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Doorzettingsvermogen is erg fijn. Vooral als je kind met iets bezig is wat het leuk vindt. Maar als je kind het niet (meer) leuk vindt is het in staat om volledig af te haken. Iets wat gezien kan worden als onvoldoende tot niet geïnteresseerd zijn. Ook heeft je kind waarschijnlijk een geheel eigen manier van leren. Als er manieren worden aangeboden waarop het ‘moet’, kan dat contraproductief werken.

Waarschijnlijk herken je ook dat je kind een hekel heeft aan herhaling. Een veel gebezigde uitspraak is dan ook: ‘Ja, nou weet ik dat wel!’ of ‘Dat hoef je niet zo vaak tegen mij te zeggen!’. Het kan opgevat worden als brutaal. Maar eigenlijk geeft je kind daadwerkelijk aan het onderhand wel te weten. Er is nou eenmaal een allergie voor herhaling. Hoogbegaafde kinderen vinden herhaling saai.

Eventueel herken je ook wel van je kind dat hij/zij het ingewikkeld vindt om zich ergens toe te zetten. Om een bepaalde activiteit op te starten. Dit heeft dan met name te maken met het feit dat het simpelweg even niet weet ‘hoe’ op te moeten starten. Je kind stelt daardoor zaken vaak uit of schiet in een vorm van stress of een enorme verveling/hangerigheid. Terwijl je kind eigenlijk extreem creatief is en van nature ‘out of the box’ denkt, lukt het dan simpelweg niet om die creativiteit aan te spreken. De oorzaak ligt in het feit dat die activiteit op dat moment iets is wat nog niet als ‘eigen’ voor je kind voelt. Je kind loopt daardoor dan letterlijk ‘creatief’ vast.

Paranormaal zijn

Sommige hoog gevoelige kinderen staan nog meer ‘open’. Ze zijn ‘helder’. Hiermee bedoel ik dat ze in verbinding staan met de ‘geesteswereld’ ofwel paranormaal zijn. Ze zijn daardoor in staat om bijvoorbeeld helder te zien, te voelen, te ruiken te weten en/of te horen. Als je niet (zeker) weet dat jouw kind over deze helderheid beschikt of hoe er mee om te gaan, dan kan je kind maar ook jij tegen nogal wat onbegrip en niet te verklaren aspecten aanlopen.

Alle kinderen worden paranormaal geboren, maar verliezen op een gegeven moment de verbinding met de ‘geesteswereld’. Dit is omdat ze de gaven in dit leven niet nodig hebben of omdat ze het ‘afleren’. De paranormale kinderen in het hier en nu waarvoor geldt dat het Nieuwetijdskinderen zijn of dat het de bedoeling is dat zij één of meerdere gaven houden, zijn paranormaler dan ooit! Zij ontwikkelen hun gaven razendsnel.

Deze versnelde ontwikkeling kent nogal wat uitdagingen. Misschien herken je wel dat je kind vaak na middernacht wakker wordt en niet meer kan slapen. We proberen van alles om ons kind volledige nachten door te laten slapen. Maar niets lukt. Of je kind wordt niet alleen wakker na middernacht, maar is bijvoorbeeld ook elke keer druk in gesprek met één of meerdere ‘individuen’. ‘Individuen’ die eventueel door ons als ouders kunnen worden gezien als fantasievriendjes. Echter, in de meeste gevallen zijn het overleden dierbaren of andere entiteiten die via jouw kind contact zoeken.

Ook kan het zijn dat je kind je vertelt dat hij of zij ‘dingen’ voelt of ziet. In het voelen kunnen paranormale kinderen meer dan alleen de gevoelens en emoties van anderen voelen en eventueel overnemen. Ze zijn in staat om hele specifieke emotionele blokkades en/of fysieke en/of geestelijke pijnen te voelen en over te nemen. Deze kinderen kunnen, en de manieren waarop lopen nogal uiteen, helder voelen waar anderen ‘last’ van hebben. En, dat is nogal wat op zo’n jonge leeftijd! Sommige kinderen zijn zich bewust van het feit dat ze het doen, de meesten echter niet. Voor beide gevallen geldt dat het lastig voor ze is om weer van de opgedane pijnen af te komen. Dit kan leiden tot allerlei onverklaarbare fysieke, gedragsmatige en/of geestelijke klachten.

Het helder zien kent ook zeer uiteenlopende varianten. Zo ziet het ene kind waar mensen zijn overleden en wat de toedracht daarvan was. Het andere kind kan met behulp van metaforen zien wat de geestestoestand van iemand is. Andere voorbeelden zijn: andere entiteiten en wezens kunnen zien, kleuren (aura’s) bij anderen waarnemen, fysieke klachten bij anderen kunnen zien en weten of deze nog te verhelpen zijn of niet of het kunnen waarnemen waar anderen staan in hun persoonlijke ontwikkeling en waar ze eventueel nog op vastlopen.

Misschien herken je ook wel dat je kind hele wijze uitspraken doet. Uitspraken die eigenlijk helemaal niet passen bij zijn of haar leeftijd. Het voelt dan soms of dat je in gesprek bent met een volwassene, terwijl je kind nog een kind is met een bijbehorend lichamelijk, verstandelijk en emotioneel niveau. Dit komt voort uit het feit dat je kind helder weet. En, dit overstijgt het aardse niveau van ‘kunnen weten’. Dit merk je bijvoorbeeld ook in situaties dat je kind weet hoe anderen zich voelen of dat er bepaalde voorvallen zijn geweest, die het écht niet kan weten, en dit dan uitspreekt. Ook al is dat voor de ander niet altijd even prettig om te horen. Ze weten bijvoorbeeld ook of je de waarheid spreekt of niet en dat is vaak heel verwarrend voor ze, omdat we als volwassenen soms iets anders zeggen dan we echt voelen. In veel gevallen weten we zelf nog niet eens hoe we ons voelen, willen we daar nog niet aan toe geven of denken we dat ons kind het niet aankan. Maar vergis je niet….je kind weet het dan al wel!

Maak vandaag nog een afspraak

06 12 17 12 15

of stuur een email naar info@denieuwetijdspraktijk.nl

Menu