Business coaching voorbij de ratio?

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Business coaching voorbij de ratio?

Je staat er als ondernemer niet alleen voor!

Je wordt nu meer dan ooit uitgedaagd om zwaarwegende besluiten te nemen in een voortdurende situatie van onzekerheid. Nieuwe kansen kunnen zich aandienen, maar hoe deze te herkennen? Traditionele manieren van het maken van keuzes als ondernemer lijken minder effectief. ‘Business coaching voorbij de ratio’ biedt een ander perspectief en kan een grote steun in de rug voor jou zijn.

Loop jij als ondernemer nu ook helemaal vast? Leven er bij jou nu ook vragen als: hoe lang kan ik nog doorgaan met mijn huidige onderneming gegeven de verminderende vraag in de markt, welke wijzigingen moet ik doorvoeren, welke nieuwe kansen zijn er en hoe converteer ik deze? Of vraag jij je misschien zelfs wel af of je überhaupt nog door moet gaan als ondernemer? Zie jij het licht nog aan het eind van de tunnel in deze bizarre Corona-periode?

Velen van ons zijn nu op een kruispunt aangekomen in het ondernemerschap. De onvoorspelbaarheid en invloed van externe factoren – die buiten onze eigen beïnvloedingssfeer liggen en waar wij geen grip op hebben – is de afgelopen maanden dramatisch toegenomen. En toch zullen we los van grip op zaken grote besluiten moeten nemen, omdat niets doen immers geen optie is.

Tijdens crisissituaties, zoals nu, wordt het maken van de juiste keuzes voor jouw onderneming natuurlijk steeds lastiger. De stressfactor neemt toe en het risico van terugvallen in oude patronen, en daarmee de valkuilen, ook. Voordat we het weten gaan we op zoek naar de keuzes die rationeel te verklaren zijn, terwijl de onvoorspelbaarheid in de markt toeneemt en daarmee de mogelijkheid tot rationalisatie, objectivering en uitlegbaarheid afneemt.

Meer dan ooit zullen we onze besluitvorming moeten baseren op bewuste afwegingsprocessen. En deze starten met voelen en beleven. Het ontsluiten van de kracht van je eigen intuïtie – het innerlijke kompas – en het hier naar (leren) luisteren is essentieel. Zodra dit gecombineerd wordt met een ‘dieper weten’ van de context waarin jij als ondernemer acteert dienen er zich nieuwe inzichten aan. De verstandelijke overwegingen en invullingen komen pas daarna; deze kunnen niet meer het startpunt zijn.

Wil jij bewuste keuzes ten aanzien van je onderneming maken? Ruimte bieden aan je eigen intuïtie en beleving? Sparren met iemand die in staat is om jou van nieuwe inzichten, informatie en perspectieven te voorzien die zijn gebaseerd op een ‘dieper weten’? Dan kun je een afspraak met mij inplannen.

Tijdens een gesprek verbind ik mijn bijna 20 jaar ervaring op het gebied van business coaching, leiderschap, strategieontwikkeling, organisatieontwikkeling, leiderschap- & teamontwikkeling en professionalisering van HR met mijn paranormale gaven. Vanuit het ‘paranormale’ kan ik zaken waarnemen, doorkrijgen, voelen en weten en die het ‘normale’ zien, aanvoelen en weten te boven gaan. Ik tap hiermee in op een ‘dieper weten’ en bied aldus ‘business coaching voorbij de ratio’.